dimarts, 18 de setembre de 2012

Carta adreçada a les famílies de l'INS Manolo Hugué

El dia de presentació del curs a l'ESO i a Batxillerat, els treballadors i treballadores de l'INS Manolo Hugué van repartir una carta adreçada a les famílies.

Aquest és el seu contingut:

-->
Benvolgudes famílies,

L’ensenyament públic de Catalunya està patint els efectes d’una política de retallades socials molt agressiva que fa perillar seriosament el seu caràcter de servei públic.

Aquestes retallades afectaran molt negativament els centres públics. Concretament, en el cas de l’INS Manolo Hugué, comencem el curs amb 3 places professors menys. Això implica que hi ha matèries que no poden ser impartides pel professor especialista. D’altra banda, si cada professor ha de fer més hores lectives, es redueix el temps per a preparar les classes.

A tot això s'hi ha d'afegir l’augment d’alumnes per aula, que implica més massificació, menys professorat per alumne i menys recursos per a atendre l’alumnat amb més dificultats. A més a més , en el cas de l’INS Manolo Hugué continuem tenint els alumnes de 2 batxillerat en barracons.

També afectarà molt negativament el fet que no es cobreixin els primers 10 dies lectius de baixa (s’hauran de cobrir amb el professorat de guàrdia). D’altra banda, es preveu que els professors substituts no cobreixin tota la jornada del professor de baixa, de manera que es pot donar el cas que no cobreixi algunes hores no lectives (com per exemple, la d’atenció als pares). Les noves retallades deixaran uns 2.000 docents formats i amb experiència a l’atur, quan es necessita més professorat per atendre correctament l’augment d’alumnat

No es cobriran en cap cas les baixes del personal administratiu ni de consergeria.

La reducció de pressupostos afectarà, també, de manera important el funcionament dels centres, les beques i ajudes a l’estudi (que es redueixen a la meitat), les subvencions a les AMPES... Els Programes de Qualificació Professional (que ofereixen una sortida alternativa a alguns alumnes que no acaben de sortir-se’n amb els estudis de l’ESO) també han vist molt reduïda l’aportació pública. La partida de contractació de professionals com els auxiliars per als alumnes amb necessitats educatives especials (atenció que garanteix el dret a l’educació d’aquest nois i noies) es redueix a la meitat.

Un altre aspecte que afecta directament al nostre centre és el fet que l’alumnat de l’FP de grau superior haurà de pagar una taxa de 360 €.

Aquestes retallades fan retrocedir l’ensenyament públic a la situació de 30 anys enrere.

Tot plegat està enfocat a provocar la privatització de l’educació a Catalunya i a fer recaure el cost en les famílies i, en especial, en els sectors més desafavorits i ja més castigats per l’actual crisi.

Estem absolutament convençuts i convençudes que l’ensenyament públic és un pilar fonamental en una societat democràtica i que cal defensar-lo col·lectivament i amb fermesa. És per això que us convidem a donar el vostre suport i a participar activament a les concentracions i actes de protesta que farem en aquest centre els dies 12 i 13, quan comença el curs.

Aquest curs no comença amb normalitat!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada