dijous, 7 de juny de 2012

Manifest conjunt de l'educació a Caldes

L'educació a Caldes surt escaldada!

Els Centres educatius públics de Caldes de Montbui denunciem les retallades  que pateixen tots els nens i nenes, nois i noies de zero a més de vint anys. Aquestes retallades afecten directament les famílies, els mestres i professors i tots els altres professionals implicats en l’educació pública.

Des d'un clar compromís amb la nostra tasca educativa, renovat dia a dia amb el treball i esforç diari, les comunitats educatives tenim la voluntat d'oferir una educació pública de qualitat. Tenim consciència de la responsabilitat que comporta la formació i el desenvolupament dels nens i les nenes, els nois i les noies de Caldes de Montbui i altres nuclis dels voltants.


Des d'aquest clar i decidit compromís volem aportar a la nostra societat i concretament informar al nostre municipi algunes dades sobre les dificultats que afrontem els centres educatius darrerament, perquè pensem que afecten al conjunt de la població, especialment en un moment en què l'educació de les persones hauria de ser un dels camins per sortir de la crisi i per construir el nostre futur.

Escoles bressol municipals: Gegant del Pi i La Lluna

La Generalitat ha retallat en un 11% pel curs 2010/11 les subvencions a les escoles bressol per infant/any i l’efecte ja s’ha notat en l’increment de les quotes mensuals a les famílies. Aquesta retallada podrà ser d’un 38% per al curs 2011/12 i d’un 45% per al curs 2012/13, és a dir, si la convocatòria es fa oficial estem parlant de la pèrdua de 800 € en tres anys per infant/any! Aquesta retallada està tenint i tindrà repercussió en la construcció i el manteniment de les escoles bressol municipals de Catalunya.

D’altra banda la Generalitat no ha atorgat cap import per beques, curs 2010/11, l’Administació local ha hagut d’assumir des dels recursos propis aquests imports.


Escoles d’Educació Infantil i Primària: El Calderí, El Farell i El Montbui

En els darrers cursos s’ha observat una reducció de les aportacions per cobrir les despeses de  funcionament per part del Departament d’Ensenyament. De moment, l’impacte s’ha reduït amb els recursos que aporten les AMPA, però es preveu que aquesta tendència canviarà donada la delicada situació econòmica que viuen actualment les famílies.

La subvenció aportada per l’Ajuntament també es veu afectada i el curs vinent l’activitat de natació de la que fins ara es beneficiaven quatre nivells de cada escola passarà a fer-la només un nivell.

Pel que fa als ajuts que reben les famílies: beques de menjador, beques de llibres de text i material escolar, beques per a colònies, ajuts per reutilització de llibres de text,... també ha patit una reducció progressiva en els darrers anys, de manera que una altra vegada són les famílies qui es veuen afectades per les retallades.

A les tres escoles ens hem trobat amb substitucions de mestres d’una setmana o més que no han estat cobertes. Aquestes baixes s’han hagut de cobrir amb la resta de mestres de l’escola i per tant, s’han deixat de fer reforços, grups de parla, desdoblaments, atenció individualitzada a alumnes, ...amb el desajust que tot això comporta.

Les hores de treball de la vetlladora també s’han reduït.

En el cas que les TEI (Tècniques d’Educació Infantil) estiguin de baixa o permís, no es cobreix de cap manera amb un substitut. Amb la qual cosa queda afectat el reforç dels  més petits de les nostres escoles, P3.

Quan el personal administratiu de l’escola està de baixa o es redueix el seu horari de treball no es substitueix. A més a més des de fa unes setmanes s’ha reduït la jornada d’una de les administratives un 15 %. Per tant, hi ha hores en que no tenim aquest personal: Qui obra la porta quan ella no hi és? Qui atén el telèfon? ... Sens dubte,  el bon funcionament del centre queda afectat.

També ha estat víctima de la retallada la vigilància del servei de transport escolar ja que ha disminuït el monitoratge de dues a una monitora per autobús.

A més les escoles de nova creació, com El Calderí, hi ha aspectes als quals ja no hi tenen dret com el servei de transport escolar i la TEI. A més de la demora en la construcció de l’edifici.

INS Manolo Hugué                                              

En quatre cursos la plantilla ha perdut 7 professors (més de 250 hores setmanals), però ha incrementat la matrícula en gairebé 42 alumnes (680 alumnes al curs 2008-2009, i 718 al curs actual). Això comporta ràtios molt altes tant a l’ESO com a batxillerat (enguany un curs de segon, encara en barracons,  es va iniciar amb més de quaranta alumnes). I ja fa dos anys que es va suprimir l’aula d’acollida.

Els càlculs a la baixa de l’administració a l’hora d’atorgar plantilles al centre provoquen problemes a l’hora de dissenyar la composició del claustre. Per exemple, professors que es veuen obligats a impartir matèries que no són de la seva especialitat o que l’equip directiu ha de renunciar a alguns professors en alguns dels Departaments.  Gràcies a la col·laboració de l’AMPA, amb la contractació d’una psicòloga i d’una bibliotecària, s’ha reduït, en part, l’impacte d’aquestes mancances, però cal tenir present que, amb la situació actual, és previsible que minvin els recursos de les Associacions de mares i pares.

D’altra banda, no sempre es cobreixen les baixes per malaltia inferiors als 15 dies, i mai no es cobreixen les baixes del PAS (conserges i administratives). D'altra banda, s'han reduït els dies de nomenaments de substituts, de manera que pot arribar a passar gairebé una setmana fins que no es cobreix una baixa. Des de fa unes setmanes, s’ha reduït la jornada d’una de les administratives un 15 %.

Pel que fa al pressupost general del centre (calefacció, llum, etc.), només en dos anys (2009-2011) s’ha reduït en una quarta part.

Declaració conjunta dels centres educatius públics

Des de la constatació d'aquestes mancances, demanem:

PROU A LES RETALLADES EN EDUCACIÓ

Aquestes retallades signifiquen:

     Una reducció d'un bé comú de la nostra societat i del nostre país, fruit de lluites de moltes generacions.
     Un endarreriment en el progrés social.  
     Una renúncia a les possibilitats per sortir de la crisi amb bones condicions.

Pensem que les decisions de les Administracions han d'estar al nivell de l'alta responsabilitat que comporta l'educació d'un país des de la primera infància fins a l'edat adulta.

L'Educació Pública no és una despesa, sinó la veritable inversió.

Els docents no hauríem de ser el problema, sinó part de la solució.

Els nois i les noies no són els culpables de la crisi,
sinó el camí envers un món millor.

Les famílies necessiten i es mereixen l'ajuda i tot el suport de les administracions.

Xarxa de centres educatius públics de Caldes de Montbui

dimecres, 6 de juny de 2012

Propera trobada

Benvolguts, benvolgudes,

recordeu que la popera reunió de la Xarxa de Centres  és 

el dijous 7 de juny, a les 17.00 a El Calderí.